Financiële hulp voor uw personeel

Financiële hulp in de vorm van een budgetcoach traject zal uw personeel zeker gaan helpen. De situatie wordt zo spoedig mogelijk stabiel gemaakt. Omdat het coachingstraject voor uw medewerker persoonlijk wordt uitgestippeld, is elk traject anders. Meestal zijn er twee gesprekken nodig om tot een goed eindresultaat te komen, soms meer.

 

 Over het algemeen ziet het coachingstraject er als volgt uit:

  1. Kennismaken / intake gesprek (telefonisch)
  2. Inventarisatie van de huidige situatie
  3. Indien gewenst; advies/hulp bij ordenen papierwerk en opzetten thuisadministratie
  4. Er wordt na het eerste gesprek een overzicht gemaakt van het afgelopen jaar
  5. Bespreken/inventariseren hoe het afgelopen jaar is verlopen (tweede gesprek)
  6. Er zo snel als mogelijk voor zorgen dat de uitgaven zijn afgestemd op de inkomsten
  7. Schuldeisers (indien aanwezig) aanschrijven met het verzoek nog even geduld te hebben, aflossingsschema schulden maken en betalingsregeling voorstellen
  8. Bepalen mogelijkheden voor besparingen en/of extra inkomsten/toeslagen
  9. Maken toekomst- en budgetplan 
  10. Nazorg en evaluatie 

 

financiële hulp

 

De coaching vindt voornamelijk plaats bij uw medewerk(st)er thuis, maar gedurende het gehele traject (en daarna) is er ruimte voor vragen,per telefoon of e-mail.

Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig om met de persoonsgegevens van uw medewerker. Privacy en geheimhouding zijn gewaarborgd. Wij houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.